logo
Podpora business procesů ze strany IT

Realizované projekty

dot Analýza a návrh restrukturalizace IT Pozemkového fondu ČR

dot Preaudit a návrh postupu pro získání certifikace ISO/IEC 27001 pro Centrum pro regionální rozvoj ČR

dot Předpisová základna IT technologií Magistrátu hlavního města Prahy

dot Metodické vedení zavádění IT governance podle COBIT pro CETELEM ČR

dot Architektura bezpečnosti veřejného portálu Pražské Plynárenské, a.s.

dot Příprava na audit podle PCI DSS a pomoc při obhajobě auditu společnosti Wincor Nixdorf

dot Role Resortního koordinátora „krize roku 2000“ pro Ministerstvo kultury ČR

dot Architektura a řízení realizačního projektu Centrálního dohledu sítí Ministerstva vnitra ČR