logo
Podpora business procesů ze strany IT

Úvod

obr

V mnoha firmách je podnikání přímo závislé na IT podpoře. Řízení provozu IT a udržování bezpečnosti informací je specifický obor, jehož dobré zvládnutí není jednoduchou záležitostí.

Dříve nebo později vznikne situace, kdy z různých důvodů bude v řízení IT vaší firmy potřeba zavést osvědčené a standardizované postupy. Osvědčené a standardizované proto, že vyvíjet je na míru se tak trochu podobá vynalézání kola. V takovém případě má společnost dvě možnosti: buď potřebné kompetence a znalosti zajistí přijetím či vzděláním vlastních odborníků, nebo tyto potřeby pokryje externě.

Mnohdy je využití vlastních pracovníků s draze získanou (a vyšší mzdou oceněnou) kvalifikací problematické prostě proto, že na plný úvazek dokáží takové pracovníky využít jen ty největší společnosti. Právě proto je zde místo pro efektivní nakládání s časem a prostředky formou externí podpory.

Je tedy vhodné se v takovém případě obrátit na kvalifikované profesionály, kteří mají s problematikou řízení IT a informační bezpečnosti dostatek zkušeností.

Přínosy konzultací

dot jistota správného (ověřeného) postupu
dot optimalizace investic do IT a bezpečnosti informací
dot objektivní pohled nezávislého subjektu
dot redukce navazujících rizik

Co konzultace mohou zahrnovat

dot standardní časově omezené konzultace
dot konzultace na delší dobu (pronájem kapacity na projekt)
dot pomoc s řešením problémů
dot oponentury k bezpečnostním projektům
dot přednášky, školení

Právě v segmentu konzultací pro IT nabízí BaraConsult své služby. V případě zájmu o další informace nám zašlete Vaše požadavky a Vaše kontaktní informace na info@baraconsult.cz a my Vás budeme kontaktovat.