logo
Podpora business procesů ze strany IT

Certifikace a kvalifikace

Certifikáty


dot CISA – mezinárodně uznávaná certifikace auditora Informační bezpečnosti

dot ITIL – certifikát deklarující schopnost implementovat metodiku ITIL

dot ACI, ASE, MCT – certifikace autorizovaného školitele SW a HW systémů

dot MCSE, MCP – certifikace a zkoušky systémů společnosti Microsoft

Kvalifikace


dot Dlouholetá zkušenost v IT prakticky ve všech rolích

dot Analytické myšlení

dot Znalost standardů řízení IT a bezpečnostních norem

dot Při práci neaplikuji byrokraticky normy, ale jejich aplikaci přizpůsobuji firemní kultuře, schopnostem týmu a podnikatelským potřebám klienta